בא 1 . מה השטח הצבוע בכל סעיף ? 2 . השלימו כל סרטוט כך שיתקבל המצולע המבוקש . אפשר להאריך את הקטעים . א השטח : סמ״ר ב השטח : סמ״ר ג השטח : סמ״ר ד השטח : סמ״ר 1 14 סמ״ר : מחומש ששטחו 2 אתגר ב ד יקה האם סכום השטחים הוא 27 סמ"ר ? 1 ס ״ מ 1 ס ״ מ מתומן ששטחו 13 סמ״ר : ע ה מ ורה ב . שטח של צורות שונות 155 3 . ליואב הייתה חבילת פתקיות . הוא צבע את הפתקיות בדרכים שונות . א . שערו : באילו מהן חצי משטח הפתקית צבוע ? הקיפו אותן . בדקו את השערותיכם . תוכלו להיעזר בשקף הפתקיות של יואב שבחוברת האביזרים ( עמוד 15 ) . ב . מדדו וחשבו את השטח של כל פתקית : סמ"ר . בפתקיות שמחציתן צבועות, מה השטח הצבוע ? סמ"ר . ב ד יקה האם בשלוש פתקיות חצי משטח הפתקית צבוע ? ע ה מ ורה א נ י בו ד ק כ ך : ו מנ סה ל כ סות את החלק א נ י גו ז ר את השקו פ ית הצבוע בחלק שאי נ ו צבוע . ב . שטח של צורות שונות 156 אתגר 4 . אור סרטטה מצולעים על רשת נקודות . א . מצאו בדרך שלכם את השטח של כל מצולע וכתבו אותו ליד המצולע . איך אפשר למצוא את השטח של המשולש האדום ? ושל המקבילית הצהובה ? ד יו אילו סוגי מצולעים הצלחתם לסרטט ? ד יו האם מצאת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית