2 . א . סרטטו על קווי הרשת את כל המלבנים השונים ששטחם 16 סמ"ר . ב . חשבו וכתבו ליד כל מלבן את היקפו . › מה ההיקף הגדול ביותר שמצאתם ? ס״מ . › מה ההיקף הקטן ביותר שמצאתם ? ס״מ . 1 ס ״ מ א . שטח של מלבן - יחידות מידה שונות 138 השטח : סמ"ר ההיקף : ס"מ חישובים : ב השטח : סמ"ר ההיקף : ס"מ חישובים : 3 . » מדדו, חשבו והשלימו את ההיקף ואת השטח של כל מלבן . א » סרטטו מלבנים לפי המבוקש . חשבו והשלימו את ההיקף ואת השטח של כל מלבן . אפשר להיעזר ברשת המשבצות המחיקה שבחוברת האביזרים ( עמוד 21 ) . > מלבן השווה בהיקפו למלבן הצהוב ושטחו קטן יותר : השטח : סמ"ר ההיקף : ס"מ 1 ס ״ מ השטח : סמ"ר ההיקף : ס"מ 1 ס ״ מ > מלבן השווה בשטחו למלבן הוורוד והיקפו גדול יותר : א . שטח של מלבן - יחידות מידה שונות 139 4 . סרטטו מלבנים לפי המבוקש בכל סעיף . חשבו והשלימו את השטח ואת ההיקף של כל מלבן . אפשר להיעזר ברשת המשבצות המחיקה . השטח : יחידת מידה ההיקף : יחידת מידה חישוב : 1 ס ״ מ ג . ריבוע שהמספר המייצג את שטחו שווה למספר המייצג את היקפו : השטח : יחידת מידה ההיקף : יחידת מידה חישוב : 1 ס ״ מ א . מלבן שאורך אחת מצלעו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית