2 . עידן החליט לרצף שטח גדול יותר באותם אריחים אך לא באותה הדרך . הוא התחיל לרצף כך : א . התבוננו בשלושת הקודקודים המודגשים בריצוף של עידן והשלימו את הטבלה . לחישוב הסכום היעזרו בזוויות הכתובות על המשולש שבעמוד הקודם . ב . סמנו בסרטוט באות א קודקודים הדומים לקודקוד א ( קודקודים שמסביבם אותן הזוויות ) . סמנו באותיות המתאימות גם את הקודקודים הדומים לקודקודים ב ו-ג . אם נמשיך את הריצוף עוד ועוד, האם תמיד יתקבל סכום של ° 360 סביב כל קודקוד ? ד יו חישוב סכום הזוויות סביב הקודקודאילו זוויות יש סביב הקודקוד ? הקודקוד א ב ג ב גא 4 זוויות של 90 360 = 4 0 9 ° 360 ° ג . ריצוף 113 3 . ערבה החליטה לרצף את סלון ביתה באריחים שצורתם מקבילית . אפשר להשתמש בשני הצדדים של האריח . א . היעזרו במה שלמדתם על זוויות המקבילית והשלימו את הזוויות החסרות בצד א ובצד ב של האריח . ב . התבוננו בשני הקודקודים המודגשים בשתי ההצעות של ערבה והשלימו את הטבלה . כדי לחשב את סכום הזוויות היעזרו בזוויות הכתובות על המקבילית . • במה שני הקודקודים המודגשים דומים ובמה הם שונים ? ד יו • האם סכומי הזוויות סביב שני הקודקודים שווים ?...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית