4 . בכל סעיף יש מקבילית ששתיים מהצלעות שלה מסומנות בכחול ומודגש בה קודקוד . בכל מקבילית סרטטו גבהים מהקודקוד המודגש לכל אחת מהצלעות המסומנות . לפי הצורך, המשיכו את הצלעות בסרגל . ד וג מ אות ב א ג ד האם באחד המקרים הגבהים התלכדו עם הצלעות ? ד יו מה מיוחד במקבילית הזאת ? ג . גובה של מקבילית וגובה של טרפז 92 5 . בכל סעיף סרטטו על רשת הנקודות מקבילית שהקטע מ קביליות שו נ ות הן הנתון הוא גובה שלה . סרטטו מקביליות שונות . מ קביליות שאי נ ן חו פפ ות . 6 . לפניכם סרטוט של מקבילית שהאלכסון שלה מחלק אותה לשני משולשים . סרטטו קטע שהוא גובה של המקבילית וגם של אחד המשולשים . אתגר כמה אפשרויות יש ? ד יו אתגר ג . גובה של מקבילית וגובה של טרפז 93 ד וג מ ה הקטע הנתון הוא גם גובה וגם צלע : גובה של טרפז הוא קטע המחבר בין קודקוד לבסיס שמולו ( או להמשכו ) ומאונך לו . ב ט ר פז כ ל אחת מ שתי הצלעות ה מ קבילות נ קראת בסיס . ל כ ל בסיס א פ שר לסר טט ש נ י גבהים . ע ה מ ורה באחד הסעיפים הגובה מתלכד עם אחת משוקי הטרפז . מה מיוחד בטרפז זה ? ד יו » בכל סעיף מדדו את אורכי הגבהים שסרטטתם . אם לא טעיתם, בכל סעיף שני ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית