ב ג ר ק ר גאק צ דרמ ק פצפג ע מקבנ 1 . בכל משולש צלע אחת מסומנת בכחול . סרטטו גובה מהקודקוד המודגש לצלע הכחולה שמולו . היעזרו בשקף המקבילים הצהוב או בסרגל משולש . הגבהים שסרטטתם הגיעו לנקודות על הצלעות המסומנות . כתבו את האותיות שמתחת לנקודות האלה לפי הסדר : האם קיבלתם שם של צבע ? ב ד יקה א א ב ד ג ד וג מ ה גובה של משולש הוא קטע המחבר בין קודקוד לצלע שמולו ( או להמשכה ) ומאונך לה . ע ה מ ורה השת מ שו בעי פ רון מ חו דד ! גובה ב . גובה של משולש 80 2 . » בכל משולש צלע אחת מסומנת בכחול . הדגישו את הקודקוד שמולה . » סרטטו גובה מהקודקוד שהדגשתם לצלע הכחולה . היעזרו בשקף המקבילים הצהוב או בסרגל משולש . 3 . » בכל משולש מודגש קודקוד . סמנו את הצלע שמולו . » סרטטו גובה מהקודקוד המודגש לצלע שסימנתם . היעזרו בשקף המקבילים הצהוב או בסרגל משולש . ד וג מ ה ד וג מ ה ב ד יקה האם בכל משולש הגובה מגיע לפרצוף מחייך בצבע שונה ? א ב ג א ג ב ב ד יקה מדדו את אורכי הגבהים שסרטטתם . האם סך כל האורכים הוא 7 ס״מ ? ב . גובה של משולש 81 ד וג מ ה 5 . לפניכם משולשים קהי זווית . בכל משולש צלע אחת מסומנת בכחול . הדגישו ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית