כיצד מסרטטים אנך מנקודה לקטע ? סרגל משולש אוסרגל המקבילים הצהוב שימו לב : כשמסרטטים אנך מנקודה לקטע לפעמים צריך להאריך קודם את הקטע בסרגל . נעזרים בפינה של סרגל ויוצרים זווית ישרה . מתקבל אנך מהנקודה לקטע . א . ישרים מאונכים 77 ע ה מ ורה בא דג וה 2 . » בכל סעיף סרטטו אנך מהנקודה האדומה לקטע הכחול . לפי הצורך, המשיכו את הקטע הכחול בסרגל . האם קיבלתם שם של בעל חיים ? ב ד יקה » האנכים שסרטטתם הגיעו לנקודות המסומנות על הקטעים . כתבו את האותיות שמתחת לנקודות האלה לפי הסדר : ג ט נג ח ר ש י ג י ל ח י נ ז ו א ג ו י נ ש ו י השת מ שו בעי פ רון מ חו דד ! א . ישרים מאונכים 78  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית