3 . א . לאילו מהמרובעים באוסף המרובעים יש אלכסון שהוא קו סימטרייה ? היעזרו בשקף המרובעים ובדקו באמצעות קיפול : , , , , ד יו מה משותף לכל המרובעים שיש להם אלכסון שהוא קו סימטרייה ? ב . לאילו מהמרובעים באוסף המרובעים יש שני אלכסונים שהם קווי סימטרייה ? , , לאיזה סוג נוסף מרובעים אלה שייכים ? 4 . סמנו ✔ במקומות המתאימים בטבלה . מה למדנו על דלתונים ? בכל בחלק הדלתונים בשום מהדלתונים דלתון כל הצלעות שוות באורכן יש שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות השוות זו לזו יש אלכסון שהוא קו סימטרייה יש לפחות זוג אחד של זוויות נגדיות השוות זו לזו שני האלכסונים הם קווי סימטרייה יש סימטרייה סיבובית 47 ה . דלתונים וטרפזים » השלימו את הסרטוטים כך שיתקבלו שלושה דלתונים קעורים שונים : 5 . » סרטטו את האלכסונים של כל דלתון . דלתון שיש לו אלכסון הנמצא מחוץ לו נקרא דלתון קעור . » איזה מהדלתונים הוא דלתון קעור ? גבא 48 ה . דלתונים וטרפזים חי ד ה 6 . הדלתונים נמחקו ונשאר רק אלכסון אחד של כל דלתון . סרטטו על רשת הנקודות דלתונים שונים לפי המבוקש . א ב האלכסון שנשאר הוא קו סימטרייה : > האלכסון שנשאר אינו קו סימטרייה : >...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית