ינאי 4 . סמנו ✔ במקומות המתאימים בטבלה . מעוינים מה למדנו על מעוינים ? אבל כ בר כ תב נ ו שם אחר על כ ל ה מ עוי נ ים ! ד יו לאיזה סוג נוסף של מרובעים כל המעוינים שייכים ? בכל בחלק המעוינים בשום מהמעוינים מעוין יש שני זוגות של צלעות המקבילות זו לזו יש שני זוגות של צלעות נגדיות השוות זו לזו כל הצלעות שוות באורכן יש שני זוגות של זוויות נגדיות השוות זו לזו כל הזוויות ישרות יש סימטרייה סיבובית יש זוג אחד בלבד של צלעות נגדיות המקבילות זו לזו מרובע שכל צלעותיו שוות באורכן נקרא מעוין . 3 . באוסף המרובעים שבעמוד 31 יש שלושה מעוינים . מצאו אותם וכתבו בעיפרון על כל אחד מהם "מעוין" באותיות קטנות . 35 ד . מקביליות מיוחדות : מלבנים, ריבועים ומעוינים ינאי 7 . התבוננו באוסף המרובעים שבעמוד 31 . לכל המקביליות יש סימטרייה סיבובית . מה מייחד את הריבוע מיתר המקביליות ? השלימו : א . למקבילית שאינה ריבוע יש סימטרייה סיבובית מדרגה ב . לריבוע יש סימטרייה סיבובית מדרגה ריבועים 6 . סמנו ✔ במקומות המתאימים . מה למדנו על ריבועים ? אבל כ בר כ תב נ ו ש מ ות אחרים על הריבוע ! ד יו לאילו סוגים נוספים של מרובעים הריבוע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית