3 . בדקו בכל מרובע אם הצלעות הוורודות הן סמוכות או נגדיות . א . כתבו לפי הסדר את האותיות של המרובעים שבהן הצלעות הוורודות הן סמוכות . איזו מילה קיבלתם ? ב . כתבו לפי הסדר את האותיות של המרובעים שבהן הצלעות הוורודות הן נגדיות . איזו מילה קיבלתם ? התחלה ס מ נ ג ד ו כ ו י ת ת ו סוף ב . מרובעים 25 חי ד ות מ פ רי השלימו את המספר המתאים במשולש הריק . 2 2 7 7 5 1 5 2 2 3 2 3 1 1 3 1 2 2 1 2 5 2 5 2 3 4 4 הסבירו : 4 . » האם יש במרובעים האלה צלעות נגדיות שוות באורכן ? סמנו כל זוג צלעות כאלה באותו צבע . בחרו צבע שונה לכל זוג . » האם יש במרובעים האלה צלעות סמוכות שוות באורכן ? סמנו כל זוג צלעות כאלה באותו צבע . בחרו צבע שונה לכל זוג . בא בא מומלץ לדון עם התלמידים בתכונות של מעגל הנקודות שבו המרחקים בין שתי נקודות סמוכות שווים זה לזה . ב . מרובעים 26 5 . כל אחד מהילדים סרטט מרובע על רשת נקודות . כתבו ליד כל מרובע את שם הילד שסרטט אותו . אלון ב מ רובע שלי יש ז וג ז וויות ישרות ואין בו צלעות שוות באור כ ן . שחר ב מ רובע שלי יש ז וג צלעות ס מ ו כ ות שוות באור כ ן ושתי ז וויות ישרות . לביא ב מ רובע של...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית