127 כתיבת הקוד לסרטון לחצו על הכפתור כדי להתחיל לבנות את הסרטון בעמוד . 1 שפתחתם באתר "אופק" . לחצו על כפתור ההרחבות בצד ימין למטה ובחרו . 2 בהרחבת העט . הוסיפו לכדור תסריט כך שבלחיצה על . 3 הוא יחזור שוב ושוב על הפעולות האלה : ישאיר חתימה על המסך . יקפוץ למיקום אקראי . יחליף תלבושת נסו להפעיל את הסרטון . מה קורה ? מדוע ? כדי לנקות את המסך הוסיפו באתחול את ההוראה מחק . 4 הכול מהקבוצה עט . הלבנה חתום שייכת לקבוצה עט . הוראה זו משאירה חותמת של הדמות על הבמה . הלבנה מחק הכול שייכת לקבוצה עט . הוראה זו מנקה את כל מה שמצויר על הבמה . לעולמים חתום כאשר לוחצים על מיקום אקראי קפוץ אל התלבושת הבאה 128 הוסיפו את הקוד שלפניכם כך שהמנגינה תתנגן . 5 שוב ושוב בלי להפריע לכדור . ש י מ ו אפשר לכתוב יותר מתסריט אחד לאותו האירוע . ל ב אחד המקרים שבהם צריך שני תסריטים לאותו האירוע הוא כשיש שתי לולאות לעולמים הפועלות בו-זמנית . הרחבת הסרטון . 6 החליפו את הכדור בדמות לבחירתכם וראו כיצד צורת החותמת משתנה . כאשר לוחצים על לעולמים עד לסיום dance snare beat נגן צליל שימו לב הסרטון כדור צבעוני הוא אלגוריתם הפוע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית