115 כתיבת הקוד למשחק לחצו על הכפתור כדי להתחיל לבנות את המשחק בעמוד שפתחתם . 1 באתר "אופק" . כתבו קוד לעכבר כדי לאתחל את המיקום שלו ( 165 - : x : - 165 , y ( ואת . 2 הכיוון שלו בלחיצה על . היעזרו בהוראות האלה : הוסיפו לעכבר תסריט נוסף כך שבלחיצה על מקש . 3 החץ הימני הוא יזוז ימינה . 0 פנה לכיוון y : 165 - קפוץ אל x : 165 - חץ ימני כאשר נלחץ מקש 90 פנה לכיוון 10 זוז צעדים הלבנה חץ ימני כאשר נלחץ מקש שייכת לקבוצה אירועים . כשלוחצים על מקש החץ הימני ההוראות שמתחת ללבנה זו מתבצעות לפי הסדר . בלבנה זו יש רשימה של מקשים לבחירה . כשלוחצים על המקש הנבחר ההוראות שמתחת ללבנה זו מתבצעות לפי הסדר . חץ ימני כאשר נלחץ מקש רווח חץ מעלה חץ מטה חץ ימני חץ שמאלי כל a אירוע אירוע משמש לזיהוי התרחשות כלשהי ( כמו לחיצה על מקש או על דמות ) ומאפשר לכתוב תסריט שיקבע את התנהגות הדמות בעקבות ההתרחשות . . 116 הוסיפו קוד למקרה שהעכבר מגיע לגבינה . . 5 שימו לב, כשהעכבר מגיע לגבינה, השחקן לוחץ על החץ השמאלי . כתבו קוד עבור הלחיצה על חץ זה, הוסיפו אם נוגע בגבינה אז אמור ״בתיאבון ! ״ וסיימו את המשחק . בתסריט הלחיצה ע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית