98 מסוק שימו לב, ביחידה זו יש רק הדגמה של מיקום על ציר ה- y ללא הנחיות לבנייה . בהדגמה זו בלחיצה על החץ למעלה המסוק ממריא, ובלחיצה על החץ למטה הוא נוחת . המרחק של המסוק ממרכז הבמה מוצג בבועת אמור ובצד שמאל למעלה . פתחו את עמוד היישומון באתר "אופק" . הדגמה - מסוק ממריא X Y 100 150 150 - 50 0 50 - 100 - 100 מסוק : מיקום על ציר ה- y 100  פרק 4 . יש תוצאות !  ג . מכוניות ומסוקים דיון הזיזו את המסוק למיקומים האלה : א . 50 = y = - 100, y = 100, y . כיצד נקרא המשתנה הקובע את המיקום של המסוק ב . לאורך הבמה ? 99 מיקום דמות על הבמה כדי לציין את המיקום המדויק של דמות על הבמה, צריך לציין גם את ערך ה- x שלה וגם את ערך ה- y שלה . X Y 100 150 150 - 50 0 50 - 100 - כדי לתאר כמה צעדים הדמות נמצאת מעל או מתחת למרכז הבמה ( לציר ה- x הכתום ) משתמשים במספר הנקרא ערך ה- y . כשהדמות נמצאת בחלק העליון של הבמה ערך ה- y שלה הוא מספר חיובי . כשהדמות נמצאת בחלק התחתון של הבמה ערך ה- y שלה הוא מספר שלילי . כשהדמות נמצאת במרכז הבמה ערך ה- y שלה הוא אפס . אני נמצא 100 צעדים מעל לציר ה- x ( הכתום ) . 100 = y אני נמ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית