93 לחצו על הקישור למשחק ״קודי תופס . 1 מטבעות״ שהרחבתם קודם . הוסיפו את המשתנה חיים . . 2 בתחילת המשחק קבעו את המשתנה . 3 חיים ל- 5 . אם קודי נוגע בצבע המכשול אז שנו . 4 את המשתנה חיים ב- ( 1 - ) . קודי הולך 1 קבע תלבושת ל כתיבת הקוד למשחק לעולמים כאשר לוחצים על נוגע בצבע ? אם אז נוגע בצבע ? אם אז משתנים משתנים מפעילים הלבנה = נקראת שווה והיא שייכת לקבוצה מפעילים . משתמשים בלבנה זו כדי לבדוק אם שני ערכים שווים זה לזה בתוך משפט תנאי ( אם . . . אז ) . בלבנה זו אפשר לכתוב מספרים או משתנים . 1 ב ניקוד שנה מיאו 2 נגן צליל מיאו נגן צליל אאוץ׳ ! אמור למשך 1 שניות הצלחתי ! אמור למשך 1 שניות 0 ל ניקוד קבע 5 ל חיים קבע 1 - ב חיים שנה הוסיפו קוד הבודק אם ערך המשתנה . 5 חיים של השחקן ירד לאפס . אם כן, עצרו את המשחק . חברו את הקוד למקום המתאים . 0 חיים = אזאם הכל עצור 94 הרחבת המשחק . 6 הוסיפו שלבים למשחק כך שאחרי שקודי אוסף יותר מ- 10 נקודות הוא עובר משלב 1 לשלב 2 . בשלב 2 הערך של כל מטבע עולה מנקודה אחת לשתי נקודות . בדקו את המשחק וודאו שהניקוד מתעדכן בצורה תקינה בשני השלבים . הוסיפו קוד שיגרום ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית