55 התלבושת הבאה התלבושת הבאה התלבושת הבאה התלבושת הבאה כתיבת הקוד לסרטון לחצו על הכפתור כדי להתחיל את הבנייה של . 1 הסרטון בעמוד שפתחתם באתר "אופק" . לחצו על הלשונית תלבושות ותוכלו לראות שיש . 2 לשילת תלבושות רבות . כתבו את הקוד של שילת : השתמשו ארבע פעמים . 3 בהוראות התלבושת הבאה וחכה 5 . 0 שניות . שימו לב : ההוראה חכה 5 . 0 שניות מאפשרת לראות כל תלבושת למשך חצי שנייה . הפעילו את הקוד : לחצו על הדגל וראו מה קורה . . 4 5 . 0 חכה שניות 5 . 0 חכה שניות 5 . 0 חכה שניות 5 . 0 חכה שניות הלבנה 1 חכה שניות שייכת לקבוצה תנועה . הוראה זו יוצרת השהיה לפני ביצוע ההוראה הבאה בתסריט . בתוך ההוראה כותבים את משך ההשהיה בשניות . קוד תלבושות צלילים שילת תלבושת 1 שילת תלבושת 2 שילת תלבושת 3 1 2 3 שילת תלבושת 3 אירועים מראה בקרה כאשר לוחצים על 56 לעולמים בקרה בקוד שכתבתם שילת מבצעת ארבעה צעדי . 5 ריקוד . כתבו קוד שיגרום לשילת לרקוד ללא הפסקה . כדי שההוראות התלבושת הבאה וחכה 5 . 0 שניות יתבצעו שוב ושוב ללא הפסקה, הוסיפו את ההוראה לעולמים מהקבוצה בקרה, וגררו לתוכה את רצף ההוראות התלבושת הבאה וחכה 5 . 0 שני...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית