51 הכרתם את ההוראות האלה מהקבוצה תנועה : סיכום פרק 2 תנועה הוראה זו גורמת לדמות להופיע במיקום הכתוב בהוראה . 0 y : 0 קפוץ אל x : בהוראה זו ממלאים את המיקום לרוחב הבמה ( x ( ולאורכה ( y ( . הוראה זו גורמת לדמות לפנות לכיוון שהיא מתכוונת להתקדם אליו על הבמה ( לדוגמה : 90 = ימינה, 90 - = שמאלה ) . לבנה זו נקראת משתנה . במשתנה זה נשמר כיוון ההתקדמות של הדמות . כשמסמנים את התיבה שמשמאל ללבנה, המשתנה מוצג על הבמה . כיוון מיקום הדמות לפי ערכי ה- x וה- y מאפשר לזהות את מיקום הדמות על הבמה . אתחול מיקום וכיוון מאפשר לקבוע את המיקום ואת הכיוון של הדמות בתחילת הפעולה של היישומון . מושגים 90 פנה לכיוון הוראה זו גורמת לדמות לנוע בקו ישר אל דמות אחרת חד-קרן 1 גלוש שניות ל או אל מקום כלשהו על הבמה . בהוראה זו כותבים את משך זמן התנועה של הדמות ובוחרים את הדמות או את המקום שהיא נעה אליהם . 52 רוב שואל על פרק 2 מיקום העכבר במשבצת האדומה הוא Y , 45 : X : 45 - . השלימו את השדות הריקים א . בקוד כדי להזיז את העכבר אל הגבינה . אורך כל משבצת 100 צעדים . פנה לכיוון פנה לכיוון זוז צעדים זוז צעדים זוז צעדים חכה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית