7 כתיבת הקוד לסרטון לחצו על הכפתור בעמוד שפתחתם באתר "אופק" כדי להתחיל לבנות את . 1 הסרטון . גררו את ההוראה זוז 10 צעדים לאזור התסריטים בחלק הימני של המסך . . 2 לחצו על ההוראה וראו מה קורה לקודי . קוד תלבושות צלילים תנועה 10 זוז צעדים 10 זוז צעדים תנועה מראה צלילים אירועים בקרה חיישנים הסתובב 15 מעלות הסתובב 15 מעלות לחצו על קבוצת הלבנים מראה . . 3 גררו את ההוראה אמור אל מתחת להוראה זוז וחברו אותן . . 4 קוד תלבושות צלילים תנועה מראה צלילים אירועים בקרה חיישנים מראה 10 זוז צעדים שלום ! אמור שלום ! אמור 2הממ . . . חשוב למשך שניות שלום ! 2 אמור למשך שניות לחצו על ההוראה זוז וראו כיצד החתול זז ואומר "שלום ! " . 5 8 10 זוז צעדים ש י מ ו ל ב כשרוצים לחבר לבנה אחת לאחרת, גוררים את הלבנה עד שמופיעה הדגשה אפורה . כשמשחררים את הלבנה, הלבנים מתחברות וההדגשה נעלמת . הלבנה 10 זוז צעדים שייכת לקבוצה תנועה . ההוראה מאפשרת לדמות לזוז מרחק מסוים . בהוראה זו אפשר לכתוב את המרחק שרוצים שהדמות תזוז . המילה צעדים מייצגת יחידת אורך ( כמו ס"מ ) . הלבנה שלום ! אמור שייכת לקבוצה מראה . ההוראה מאפשרת לדמות להצי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית