90 הבהרות מתודיות המשימה היכן יש לכלוך ? נועדה להביא לידי מודעות שחיידקים יש בכל מקום וכדי לשמור על הבריאות • יש לשמור על ניקיון הגוף, המזון והסביבה . חשוב ללוות את הלימוד העיוני בהתנסות מעשית . לכן, מן הראוי לאמץ בכיתה את הנוהג של רחיצת ידיים במים ובסבון מדי יום לפני ארוחת העשר . המשימה שומרים על ניקיון המזון נועדה לסכם באופן מילולי את כללי ההתנהגות בהכנת מזון • באמצעות כתיבת הכללים על לוח מגנט . מומלץ להשתמש בלוחות מגנט שיצאו מכלל שימוש, ובכך לדון גם בתרומה שיש לשימוש חוזר לשמירה על איכות הסביבה . סיכום החוברת המשימה נועדה לסכם את מה שנלמד בחוברת : שלהיות בריא אינו רק מצב של היעדר מחלה, אלא מצב שבו גם מרגישים מלאי מרץ ושמחה . כדי להיות בריאים יש לעסוק בפעילות גופנית אך גם לנוח, להקפיד על אימוץ התנהגויות שמקדמות החלמה, לאכול ולשתות נכון ולשמור על ניקיון הגוף והסביבה . ציוני דרךמיומנויותמשימות לימודיות סיכום החוברת מדעי החיים וטכנולוגיה ת יו ה ל ה ז ה מ א י ר ב משימה אוריינית : מה זה להיות בריא ? עמודים : 53 - 55 גורמים המשפיעים על הבריאות •  יישום ידע והבנה טכנולוגיה כנותנת מענה לצרכ...  אל הספר
רמות ספרי לימוד