79 ( לב וכלי הדם ) , סרטן לסוגיו, איידס ועוד . התמודדות עם תופעות אלה מחייבת אוריינות בריאותית . "אוריינות בריאותית היא יכולת הפרט לרכוש ולהבין מידע בסיסי בתחום הבריאות וליישם את הידע הנרכש במטרה לקדם את בריאותו . עקרונות החינוך לאוריינות בריאותית קשורים בתחומי דעת שונים . תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה מהווה את הבסיס הרציונלי ( מבחינת ההסברים המדעיים והפתרונות הטכנולוגיים ) הדרושים לשינוי תפיסות, עמדות והרגלים הקשורים בבריאות" ( מתוך תכנית הלימודים ) . "האוריינות הבריאותית נשענת על תפיסת הבריאות . בריאות היא מצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית, ולא רק היעדר מחלה . אורח חיים בריא הוא המרכיב ההתנהגותי של בריאות הנתון בידי האדם, ובאמצעותו הוא יכול לשפר את איכות חייו . כיום מכירים בחשיבות החינוך לבריאות בגלל תרומתו לשיפור איכות החיים" ( מתוך תכנית הלימודים ) . תפיסת הבריאות משפיעה באופן ישיר על התנהגותנו . כך, למשל, אדם התופס את בריאותו כהיעדר מחלה או פציעה, ישמור עליה בעיקר על ידי הימנעות מהן : זהירות בדרכים, תרופות, ביקורים סדירים אצל הרופא וכדומה . לעומתו, אדם המגדיר את בריאותו בעיקר במ...  אל הספר
רמות ספרי לימוד