48 פרק ראשון : הסתיו הגיע תת ציוני דרך מיומנויותמשימות לימודיות פרק מדעי החיים יו ת ס ב ר ווי א ה זג מ משימת חקר ( תצפית ) : מה מזג האוויר היום ? - איסוף נתונים באמצעות החושים וסיכום התצפית, עמודים : 10 - 12 איסוף מידע באמצעות תצפית, סיכום המידע, ייצוג ממצאים בטבלה  מאפייני העונה : מצב הקרקע, תנאי מזג האוויר, אורך היום והלילה  תנאי מזג האוויר : טמפרטורה, רוחות, משקעים, עננים  קליטת מידע מהסביבה על ידי חושים ציוני דרך טכנולוגיה  הטכנולוגיה מגבירה את יכולתו של האדם, הטכנולוגיה נותנת מענה לצרכים ולפתרון בעיות משימת בניה והרכבה : בונים מד רוח - שבשבת, עמודים : 14 - 15 תיכון שימוש במכשירי מדידה לביצוע ניסויים ואיסוף משימות חקר ( מדידות ) : משתמשים נתונים בשבשבת ו – מודדים את עוצמת הרוח בעזרת שבשבת עמודים : 16 - 17 משימת חקר ( ניסוי ) : האם המים חמים או קרים ? עמודים : 18 - 19 העלאת השערה, ביצוע ניסוי, קבלת תוצאות והסקת מסקנות, שמירה על כללי בטיחות משימת חקר ( מדידות ) : מכירים מד טמפרטורה, עמודים : 20 - 21 שימוש במכשירי מדידה לביצוע ניסויים ואיסוף משימת חקר ( מדידות ) : מודדים את נתונים...  אל הספר
רמות ספרי לימוד