44 התלמידים יהיו מודעים לחשיבות שיש לשמירה על איכות הסביבה ( שמירה על טמפרטורה מאוזנת • בבית, שמירת צמחי בר ועוד ) . הבהרות מתודיות כלליות סיור הוא האמצעי המתאים ביותר להתרשם מהשינויים המתחוללים בסביבה . לכן בחוברת זו יש • הצעות למספר סיורים, שבכל אחד מהם דגש על היבט אחר . מומלץ לבצע לפחות חלק מהסיורים באותו אתר, כדי להתרשם מהשינויים המתרחשים במקום במהלך השנה . שימו לב : אמנם כל הסיורים בסביבה נעשים בדגש של השפעת מזג האוויר על הסביבה, אבל הסיורים מזמנים גם אפשרות לאתר מפגעים בסביבה . התלמידים יכולים ליזום פעילות לתיקון המפגעים למשל באמצעות פנייה לאגף הסביבה ברשות המוניציפלית מאחר והתלמידים מסיירים בסביבה בכל עונה ועונה הם יכולים לעקוב אחר הטיפול במפגעים שגילו . במהלך הלמידה של כל עונה התלמידים חוקרים תופעות בסביבה בעזרת תצפיות וניסויים פשוטים • שמשולבת בהם למידה פעילה ( בכיתה ומחוץ לה ) . התלמידים מתנסים בתהליכי בנייה כגון : דגם של ענן, דגם של פרחים וכן כלי מדידה ( שבשבת ומד גשם ) שיעשו בהם שימוש במדידת מאפייני מזג האוויר . בתהליכי הלמידה התלמידים מפעילים מיומנויות חשיבה וחקר כמו שאילת...  אל הספר
רמות ספרי לימוד