41 מיפוי פעילויות ומיומנויות הטבלה הבאה מציגה מיפוי פעילויות ומיומנויות בזיקה לתכנית הלימודים . פרק חמישי : חוש הטעם תת ציוני דרך מיומנויותמשימות לימודיות פרק מדעי החיים ע ד י מ ם י ט ל ו ק משימת חקר : מה קולטים בעזרת חוש הטעם ? עמוד : 52 איסוף מידע באמצעות ניסוי והסקת מסקנות קליטת מידע מהסביבה על ידי •  החושים : - טעם הטכנולוגיה כמגבירה את יכולתו •  של האדם טכנולוגיה כנותנת מענה לצרכים •  או לפתרון בעיות משימה אוריינית : מאכלים מציאת קשר בין בטעמים שונים, עמוד : 53 רכיבים משימת הכנה : מכינים כדורי מיומנות ביצוע שוקולד בטעמים, עמוד : 55 מילוי הוראות משימה אוריינית : איזה טעם ייצוג מידע אנחנו מעדיפים ? עמוד : 56 בתרשים השוואה והסקת מסקנות הפקת מידע משימה אוריינית, עמוד : 57 מקטע מידע הבהרות מתודיות באמצעות חוש הטעם אנו קולטים מידע כימי של חומרי טעם ( מר, מתוק, מלוח, חמוץ ) . למרות ההגדרה • של ארבעת הטעמים, אנו חשים מדרגים שונים של טעמים וכן צירופים שלהם, למשל חמוץ – מתוק . אצל האדם ואצל רוב בעלי החיים חוש הטעם פועל במשולב עם חוש הריח . סביבת הלמידה : חשוב להכין מרכז מעורר מוטיבציה המ...  אל הספר
רמות ספרי לימוד