35 מיפוי פעילויות ומיומנויות הטבלה הבאה מציגה מיפוי פעילויות ומיומנויות בזיקה לתכנית הלימודים . פרק שני : חוש השמיעה תת ציוני דרךמיומנויותמשימות לימודיות פרק מדעי החיים וטכנולוגיה ע ד י מ ם י ט ל ו ק משימת חקר : מה קולטים בעזרת חוש השמיעה ? עמוד : 25 איסוף מידע באמצעות קליטת מידע מהסביבה •  תצפית והסקת מסקנות על ידי החושים : שמיעה, – שמירה על החושים אוזניים - הימנעות מחשיפה לרעש חשיבות קליטת המידע •  לתפקוד בני אדם - חשיבות הקול לקיומם של האדם ובעלי חיים . לדוגמה : התמצאות בסביבה משימת חקר : מזהים ומפיקים קולות, עמוד : 26 איסוף מידע באמצעות ניסוי והסקת מסקנות ה ב י ב ס ב ם י א צ מ ת מ משימת חקר ( משחק ) : מדוע חוש השמיעה חשוב לנו ? עמוד : 28 איסוף מידע חזותי והסקת מסקנות משימה אוריינית : קולטים הפקת מידע מטקסט חזותי, מידע ומגיבים, עמוד : 29 קשר בין רכיבים ר ת יו ב ו ט ע ו מ ש ל משימת חקר : כיצד נוכל לשמוע ברור את פעימות הלב ? עמוד : 30 איסוף מידע באמצעות תצפית השוואה והסקת מסקנות קליטת מידע מהסביבה •  על ידי החושים : - שמיעה הטכנולוגיה כמגבירה את •  יכולתו של האדם לדוגמה : להגברת י...  אל הספר
רמות ספרי לימוד