31 רעיונות מרכזיים העיניים הן איברי חוש הראייה . בעזרתן קולטים מידע על צבעים, צורות, גדלים ותנועה . • קליטת מידע באמצעות חוש הראייה מתאפשרת רק בנוכחות אור . • בעזרת חוש הראייה אנו קולטים מידע ומתמצאים בסביבה . • חשיבותו של המידע שנקלט בעזרת חוש הראייה משפיעה על קבלת החלטות הנוגעות למחשבות, • לרגשות ולהתנהגויות שלנו . לחוש הראייה יש מגבלות של קליטת מידע אודות עצמים זעירים ועצמים רחוקים . • מגדלת ומיקרוסקופ הם כלים טכנולוגיים המגבירים את היכולת שלנו לראות טוב יותר עצמים קטנים . • משקפת וטלסקופ הם כלים טכנולוגיים המגבירים את היכולת שלנו לראות טוב יותר עצמים רחוקים . • מיפוי פעילויות ומיומנויות הטבלה הבאה מציגה מיפוי פעילויות ומיומנויות בזיקה לתכנית הלימודים . פרק ראשון : חוש הראיה תת ציוני דרךמיומנויותמשימות לימודיות פרק מדעי החיים וטכנולוגיה ע ד י מ ם י ט ל ו ק משימת חקר : מה צריך כדי לראות בעזרת העיניים ? עמוד : 11 איסוף מידע באמצעות ניסוי, השוואה, עריכת דיון והסקת מסקנות קליטת מידע מהסביבה y על ידי החושים : ראייה מדעי החומר : חשיבות y האור לקיומם של האדם ובעלי חיים משימת חקר : מה קול...  אל הספר
רמות ספרי לימוד