27 הבהרות מתודיות כלליות ההבהרות המתודיות בחוברת מתייחסות לתפיסה החושית כמכלול ולאחר מכן לכל חוש בנפרד . תפיסות מוקדמות בנושא חושים לתלמידים בכיתות היסוד יש תפיסות מוקדמות בנושא החושים, שחלקן לעיתים שגויות . חשוב להיות מודעים לתפיסות אלה וחשוב להציפן . כמו כן, חשוב להבין כי בגילאים צעירים אלה קשה לתקן התפיסות שגויות, שכן בשלב זה של חייהם, לתלמידים אין בסיס ידע מתאים להבניית התפיסה המדעית הנכונה . דוגמאות לתפיסות שגויות בנושא החושים : תלמידים רבים ( גם בגילאי חטיבת הביניים ) מאמינים כי תחושת הגירוי והבנתו נעשות באיבר החוש עצמו, שהרי בעיניים עצומות לא רואים ובאוזניים אטומות לא שומעים . תלמידים מאמינים כי הראייה היא תהליך אקטיבי שבו העין שולחת “משהו״ אל העצם הנצפה וגורם לעין להגיב ולשלוח מבט . תלמידים אינם מסוגלים לקלוט את מהות הגירויים ( גלי אור, גלי קול, מולקולות כימיות וכדומה ) ואת מנגנון הפעולה של החושים . לפיכך, בגילאים הצעירים אנו משתמשים במושג הפונקציונלי “קולטים מידע״ ולא במושג המדעי “קולטים גירוי״ . שמות איברי חוש - שם החוש - תפקוד יש להבחין בין שם איברי החוש, לבין שם החוש ובין ת...  אל הספר
רמות ספרי לימוד