23 העקרונות עליהם מבוססות פעילויות המייקרי בחוברות הלימוד : א . שימוש בכלי עבודה מסורתיים, כגון סרגל, מספריים, נייר, דבק, וצבעים . ב . שימוש בחומרים פשוטים וזולים, למשל הכנת פרחים מנייר והכנת שקיות ריח . ג . שילוב העשייה בתכנים הנלמדים כמו בניית שבשבת, מד גשם ומניפה . ד . פתרון בעיה ומתן מענה לצורך, כמו בנייה של מסכת ושל טלפון . גיוון בהתנסויות : לזמן לתלמידים מגוון של התנסויות מפעילות : ביצוע תצפיות וניסויים, יצירה • בחומרים שונים ( פיסול, ציור, בישול ) , פירוק והרכבה של דגמים, עבודה בסביבה מתוקשבת וכדומה . המגוון עתיד לפתח עניין וסקרנות ללמידה וכן לתת מענה לשונות לומדים . שימוש בשפה חזותית : להשתמש באמצעים של השפה החזותית להמחשת תופעות ותהליכים . • דוגמאות : שילוב תמונות וסרטונים להמחשה וליצירת תחושת התפעלות, משחקי פנטומימה, הבעת רעיונות ביצירה . אמצעים אלה נותנים מענה לסגנונות למידה מגוונים . פיתוח הדמיון : לפיתוח חשיבה יצירתית המצאתית חשוב לפתח את יכולת הדמיון של התלמידים ואת • דרך המחשבה הרעננה שלהם . דוגמאות : נדמיין שאנחנו הגשם שמרטיב את האדמה, נדמיין שאנחנו נחליאלי שמנתר בחצר ....  אל הספר
רמות ספרי לימוד