ד חלק שני : מבנה הסדרה 17 מבנה כללי — שערים 17 — פרקים 17 תבניות לימודיות 17 — מארגני למידה – הוראה : רגע לפני ואחרי 17 — משימות 18 — היודעים אתם ש . . . 19 המסגרת הארגונית של ההוראה 19 חלק שלישי : מדריך ליחידת הלימוד 20 חלק א : מבוא כללי 20 הרעיון המרכזי 20 מטרות כלליות 20 הקשר לתכנית הלימודים 21 מבנה יחידת הלימוד 21 חוברות הלימוד 22 חומרים וציוד 22 המלצות דידקטיות כלליות 22 חלק ב : המלצות דידקטיות 26 חוברת א : החושים שלנו 26 חלק א : מבוא 26 חלק ב : המלצות מתודיות 29 – פרק ראשון : חוש הראיה 30 – פרק שני : חוש השמיעה 34 – פרק שלישי : חוש המגע 36 – פרק רביעי : חוש הריח 38 – פרק חמישי : חוש הטעם 40 חוברת ב : מעגל עונות השנה 43 חלק א : מבוא 43 חלק ב : המלצות מתודיות 46 – פרק ראשון : הסתיו הגיע 47 – פרק שני : החורף הגיע 54 – פרק שלישי : האביב הגיע 64 ה – פרק רביעי : הקיץ הגיע 71 חוברת ג : להיות בריאים 78 חלק א : מבוא 78 חלק ב : המלצות מתודיות 81 – פרק ראשון : להיות בתנועה וגם לנוח 83 – פרק שני : לפעמים חולים 85 – פרק שלישי : לאכול בריא 86 – פרק רביעי : להיות נקי 89 חומרי רקע פדגוגיים 91  אל הספר
רמות ספרי לימוד