מתוך:Letter Quest > LetterQuest

קראו את הסיפור . 1 ReadingQuest 196 The Red Ben : “Oh no ! This is not a . This is a red ! “ Ben : “Oh no ! This is not a . This is a ! ” This is the . The : “This is a . ” A rat can see the . The rat the fish . The rat : “Yum ! ” The : “This is a . “ This is Ben . Ben is a man . Ben is in a . Ben has a pink . 1 Read . اقرأوا القصة . 197 ReadingQuest הקיפו את התשובה הנכונה . השלימו את המשפטים . התאימו ומתחו קו מהדמות למשפט שאמרה בסיפור . 2 . Circle 3 Complete . 4 Match . The rat : “ ” . ________________ . 1 . 2 Ben is a ________________ . . 1 a . dog b . man Ben is in a ________________ . . 2 a . b . Ben has a ________________ . . 3 a . pink b . red Yum . rat . red The is . ________________ . 3 A can see the . ________________ Fish Restaurant a . . 1 b . . 2 c . . 3 Yum ! This is a . This is a red . ضعوا دائرة حول الجواب الصحيح . أكملوا الجُمل . لائموا، ومدوا خطاً بين الشخصية والجُملة التي قالتها الشخصية في القصة . קראו את הסיפור . 2 ReadingQuest 1 Read . 198 Hi ! I’m Kevin . I am a . ...  אל הספר
UPP - University Publishing Projects