מתוך:Letter Quest > LetterQuest

176 Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm 1 Learn . 2 Color Vand v . למדו ותרגלו את האות Vv . צבעו את האות הגדולה והקטנה . עברו על הקווקווים של האות Vv . 3 Trace . 1 2 1 2 Vv Vv تعلموا، وتدربوا على الحرف Vv . لوّنوا حرف V الكبير، وحرف v الصغير . قوموا بوصل النقاط التي رُسم بها الحرف Vv . 177 Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 4 הקשיבו וכתבו בעמודה הנכונה . . Listen and write 5 Iam reading ! 6 Match . אני קורא ! קראו את המילים במדרגות הקריאה . התאימו את המילה לתמונה . vet van vest villa The vet has a big van . . 1 a . . 2 b . . 3 c . a leg a hand a vet a e i o u أصغوا، واكتبوا في العمود الصحيح . أنا أقرأ ! اقرأوا الكلمات المكتوبة على درج القراءة . لائموا كل كلمة مع الصورة الملائمة لها . 178 תארו מה אתם רואים בתמונה . הדביקו את המדבקות . 2 . Stick 1 What do you see ? Welcome to Dr . Tomson’s Clinic Qq My leg ! My back ! quack ! My ! My ! My ! ! صِفوا ما ترونه في الصورة . ألصقوا المُلصقات . 179 4 . Listen and match הקשיבו למה שכולם אומרים והתאמו את המשפט הנכון לכל אחד . 3 התאימו ומתח...  אל הספר
UPP - University Publishing Projects