מתוך:Letter Quest > LetterQuest

הקשיבו וכתבו את האות הראשונה של המילה . הקשיבו וכתבו את האות האחרונה של המילה . כתבו את האות הגדולה או הקטנה . הקיפו את התמונה המתאימה למשפט . 3 . Listen and write 4 Listen and write . 5 Write . 6 Circle . ________ . 1 ________ . 1 . 1 F ________ . 4 G ________ ________ . 2 h ________ . 5 m . 3 O ________ . 6 T ________ ________ . 4 ________ . 4 ________ . 2 ________ . 2 ________ . 5 ________ . 5 ________ . 3 ________ . 3 ________ . 6 ________ . 6 The man is on the mat . . 2 . 1 أصغوا، واكتبوا الحرف الأول في كل كلمة . أصغوا، واكتبوا الحرف الأخير من كل كلمة . اكتبوا الحرف الكبير أو الصغير . ضعوا دائرة حول الصورة الملائمة للجملة . Let’s Meet the Animals 4 117 118 . 1 . 2 . Iam Hap Iam a cat . Iam big and fat . Ihave a hat . The hat is on my . Iam Don . Iam a man . Iam . Ihave a bag and a pen . My pen is in the bag . Let’s Read 118 119 Let’s Meet the Animals 4 . 4 . 3 Iam Bob . Iam a dog . Iam . Ihave a mat . The mat is . Iam Mod . Iam a hen . Iam big . Ihave an egg . My egg is on the mat...  אל הספר
UPP - University Publishing Projects