מתוך:Letter Quest > LetterQuest

64 תארו מה אתם רואים בתמונה . הקשיבו לקטע וצבעו את התיקים . 1 ? What do you see 2 Listen and color . הדביקו את המדבקות . 3 . Stick صِفوا ما ترونه في الصورة . أصغوا للقطعة، ولوّنوا الحقائب . ألصقوا المُلصقات . 65 הקשיבו ומספרו . השלימו וקראו את המשפטים . 4 . Listen and number 6 Complete and read . . 1 . 2 . 3 Iam ___________________ . Iam a Ihave a 5 הקשיבו וצבעו . . Listen and color . . أصغوا، وقوموا بترقيم الصور . أصغوا ولوّنوا . أكملوا الجُمل التالية، واقرأوها . At School 3 66 1 . Learn למדו ותרגלו את האות Pp . הקיפו את האות הגדולה 2 עברו על הקווקווים של האות Pp . ואת האות הקטנה . 3 . Trace . Circle Pand p 1 2 P E e a B D p p A T d b D P t d 2 1 Pp Pp تعلموا، وتدربوا على الحرف Pp . قوموا بوصل النقاط التي رُسم بها الحرف Pp . ضعوا دوائر حول حرف P الكبير، وحرف p الصغير . Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm 67 4 . Color צבעו רק את המילים שמתחילות ב Pp . אני קורא ! קראו את המילים במדרגות הקריאה . 5 ! Iam reading Pat pet tap pad a pet a tap bad A bad pet ! لوّنوا الكلمات التي تبدأ بالحر...  אל הספר
UPP - University Publishing Projects