מתוך:Letter Quest > LetterQuest

8 ? What do you see הסתכלו על האגם . תארו מה אתם רואים בתמונה . 1 . Look 2 הסתכלו על שטיח הפיקניק . . Look صِفوا ما ترونه في الصورة . انظروا إلى البحيرة . انظروا إلى حصيرة النزهة . 9 10 ? What do you see 1 הסתכלו על איש הבלונים . . Look תארו מה אתם רואים בתמונה . 2 הסתכלו על המשפחה . . Look صِفوا ما ترونه في الصورة . انظروا إلى رجل البالونات . انظروا إلى العائلة . 11 . Sing 12 הצביעו ואמרו . הקשיבו והקיפו . 1 . Point and say 2 Listen and circle . . 1 . 2 . 3 . 4 أشيروا وقولوا . أصغوا، وأحيطوا بدائرة .  אל הספר
UPP - University Publishing Projects