מאות שנים חלפו , הרומאים שולטים בארץ ומחריבים את בית המקדש השני . בני ישראל גולים מארצם ואף נמכרים לעבדות . לכבוד ניצחונו של טיטוס מצביאם , הרומאים בונים שער גדול – שער הניצחון , ומעטרים אותו בתבליט המציג את התהלוכה שבה הובאו כלי המקדש לרומא . התבוננו בתבליט המנורה על שער טיטוס . 1 כיצד לדעתכם הרגישו יהודים במשך אלפיים שנות גלות , כשעברו בשער טיטוס שברומא וראו את התבליט המעטר אותו ? שער זה הפך לסמל לגלות ולחורבן , ויהודים נהגו להימנע מלעבור תחתיו . ביום הכרזת המדינה חרגו היהודים ממנהגם וצעדו מתחת לשער בכיוון ההפוך מכיוון ההליכה המתואר בתבליט – דרומה , לכיוון ארץ ישראל . רוב החוגגים היו אנשי מחנות פליטים באיטליה , שהמתינו לעלייתם לארץ ישראל . 2 מה לדעתכם היה כתוב על השלטים שנשאו הצועדים ? הציעו שתי סיסמאות לדוגמה .  אל הספר
חל"ד - מפעלים חינוכיים ע"ר