נעים להכיר - זימנה ברהני 1 עם אילו קשיים היו צריכים יהודי אתיופיה להתמודד בדרכם לארץ ? 2 מה לטענתו של זימנה גרם לכך שהמשפחות יחזיקו מעמד במסע הארוך ? 3 מאילו סיבות לדעתכם אנשים עולים לישראל ? הציעו לפחות שלוש סיבות . 4 לא תמיד מגיעים לארץ ישראל ממקומות הנמוכים ממנה , ובכל זאת ההגעה לארץ מכונה בשם ' עלייה ' . מדוע ? עלייה המושג ' עלייה ' מקורו בשורש על " ה , שמשמעותו היא מעבר ממקום מסוים אל מקום גבוה ממנו . כבר בספר בראשית אנו רואים כי הגעה לארץ ישראל נקראת ’ עלייה ' , ועזיבת הארץ נקראת ’ ירידה ' . וכך נאמר על אברהם אבינו : " וירד אברם מצרימה לגור שם " ( בראשית י " ב , י ); ובהמשך : " ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו ... הנגבה " ( בראשית י " ג , א ) .  אל הספר
חל"ד - מפעלים חינוכיים ע"ר