יחידה 1 ארץ געגועיי יחידה 2 השיבה לארץ יחידה 3 ישראל - הבית שלי יחידה 4 העם היהודי – כאן שם ובכל מקום יחידה 5 עולים לארץ יחידה 6 סמל המדינה יחידה 7 דגל המדינה יחידה 8 המנון התקווה יחידה 9 ירושלים עיר הבירה יחידה 10 במבט נוסף - יחידת סיכום  אל הספר
חל"ד - מפעלים חינוכיים ע"ר