לוח שנה 1999 לוח חודשי - יוני 1999 בחוברות גילויים יש פעילויות העמקה והעשרה במתמטיקה לתלמידי כיתות א – ו . מטרת הפעילויות היא להרחיב את הידע המתמטי של התלמידים בדרך של חקירה וגילוי מתוך עניין והנאה . החוברת לוח שנה מיועדת לתלמידים מכיתה ג ואילך .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית