. 3 החותמות שלפניכם לקוחות מלוח חודשי של 30 ימים . כתבו במשבצת של את המספר הגדול ביותר האפשרי , כך שלא יהיו בחותמות משבצות ריקות . השלימו את שאר המשבצות ובדקו . . 4 כתבו במשבצת של את המספר הקטן ביותר האפשרי , כך שלא יהיו בחותמות משבצות ריקות . השלימו את שאר המשבצות ובדקו . . 5 כתבו מספרים בחותמות שמשמאל , כך שיתקיים התנאי הכתוב מימין . נסו למצוא את המספרים החסרים בלי להסתכל בלוח השנה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית