1. נסו למצוא בלי להסתכל על לוח השנה : מיהם השכנים של התאריכים הנתונים ? כתבו אותם . בכל מקום שאין בו שכן – סמנו . X . 2 נא להכיר : הוא תאריך כלשהו בלוח השנה . כתבו ליד החיצים פעולות חשבון מתאימות כדי ש יוכל לבקר את שכניו . . 3 מיהם שכניי הרחוקים ? בכל לוח שנה נתון רק תאריך אחד . כתבו את השכנים שלו ( הקרובים והרחוקים ) במשבצות המסומנות . בכל מקום שאין בו שכן – סמנו . X . 4 כתבו ליד החיצים פעולות חשבון מתאימות כדי ש יוכל לבקר את השכנים שבמשבצות המסומנות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית