. 1 מתי לדעתכם יש יום הולדת למספר גדול יותר של ילדים בעולם ? א . בכל ימות השנה שהתאריך שלהם 30 בחודש או בכל ימות השנה שהתאריך שלהם 31 בחודש ? הסבירו : ב . בכל ימות השנה שהתאריך שלהם 17 בחודש או בכל ימות השנה שהתאריך שלהם 23 בחודש ? הסבירו : ג . בכל ימות השנה שהתאריך שלהם חד ספרתי ( מ 1 עד 9 ) או בכל ימות השנה שבתאריך שלהם ספרת העשרות היא 1 ( מ 10 עד (? 19 הסבירו : ד . בכל ימות השנה שהתאריך שלהם 28 בחודש או בכל ימות השנה שהתאריך שלהם 29 בחודש ? הסבירו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית