( עמודים 25 - 22 ( ביחידות הקודמות מצאו התלמידים חוקים וקשרים בלוח השנה הרגיל ( כלומר בלוח . ( 7 בפעילויות שביחידה הזאת התלמידים מיישמים חוקים וקשרים אלה בלוח חודשי חדש שבו השבוע הפך לתשוע , כלומר יש בו תשעה ימים . במדינת סנדינה החליטה הממשלה , כי שבוע ובו שבעה ימים אינו יעיל , אלא סתם מכשלה . על כן התקבלה ההחלטה כי השבוע ישתנה לבלי הכר ויהיה לתשוע - כלומר מעתה בכל תשוע תמים יהיו תמיד תשעה ימים , אך מספר ימי החדש אינם משתנים . מהר שר הפנים לפרסם את התקנה על אודות השנוי בלוח השנה . כדאי לקרוא עם התלמידים את ההודעה ולהבהיר כי רק מספר ימי השבוע משתנה ואילו מספר ימי החודש אינו משתנה . . 1 עזרו לשר הפנים של סנדינה להשלים בלוח השנה את אחד החודשים שבו 31 ימים : ייתכנו 9 לוחות חודשיים שונים . סידור הלוח תלוי ביום של התשוע שבו החודש מתחיל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית