( עמודים 21 - 19 ( ביחידה הזאת התלמידים משתמשים בחוקיות שמצאו ביחידות הקודמות , כדי להשלים חותמות שבהן תאריכים מסוימים או כדי להגיע להכללות בחותמות שבהן תאריך כלשהו המיוצג על ידי . . 1 לפניכם חותמות מתוך לוחות חודשיים . נסו להשלים את המספרים החסרים בלי להסתכל בלוח השנה . שימו לב : ייתכן שבחותמות יהיו משבצות ריקות . בדקו בעזרת הלוח . יש לשים לב כי החותמת שבסעיף ב אינה יכולה להיות מלאה : המשבצת הימנית בשורה התחתונה ריקה , כי לפי החוקיות המספר המתאים הוא , 32 וכידוע אין תאריך כזה . . 2 השתמשו ב כדי לבטא את התאריכים המתאימים בכל חותמת . ראו דוגמה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית