. 4 כתבו ליד החיצים פעולות חשבון מתאימות כדי ש יוכל לבקר את השכנים שבמשבצות המסומנות . מומלץ לפתור עם התלמידים שלב אחד או שניים לדוגמה . ייתכן שעדיין יהיו תלמידים שיתקשו במשימה , ולכן יש לאפשר להם להיעזר בלוח שנה . . 5 בחרו באחת המשבצות הכחולות בלוח וציירו בה את . ציירו חיצים מהמשבצת הזאת אל השכנים שבמשבצות האפורות . כתבו ליד החיצים פעולות חשבון מתאימות כדי ש יוכל לבקר את שכניו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית