( עמודים 14 - 13 ( מטרות היחידה הזאת דומות לאלה של היחידה הקודמת . ההבדל הוא שכאן מדובר בתשעה תאריכים ונדרשת הסתכלות מעמיקה יותר . . 1 לפניכם לוח חודשי . סמנו עוד ריבוע הדומה לאלה המסורטטים בו . מומלץ להדגים לפני התלמידים סימון של ריבוע . . 2 א . מצאו תכונות מעניינות המתאימות לכל הריבועים המסורטטים : ב . האם התכונות שמצאתם מתקיימות לדעתכם גם בלוחות של חודשים אחרים ? הסבירו את תשובתכם :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית