( עמודים 8 - 7 ( ביחידה הזאת נעשה שימוש אינטואיטיבי בהנחה המבוססת על ההסתברות כי באוכלוסיות גדולות ( במקרה זה - אוכלוסיית העולם ) מספר הלידות בכל אחד מימות השנה בערך שווה . עיקרון זה יתגלה במהלך היחידה ואין להציגו מראש . ייתכן שבמהלך הפעילויות יצטרכו התלמידים לעיין שוב בלוחות החודשיים כדי למצוא את התאריכים המוזכרים בהן . . 1 מתי לדעתכם יש יום הולדת למספר גדול יותר של ילדים בעולם ? מומלץ להבהיר את משמעות הביטוי " בכל ימות השנה שהתאריך שלהם ... " א . בכל ימות השנה שהתאריך שלהם 30 בחודש בכל ימות השנה שהתאריך או שלהם 31 בחודש ? ב 30 בחודש . הסבירו : כל החודשים חוץ מפברואר ( כלומר 11 חודשים ) כוללים את התאריך 30 בחודש , ורק 7 חודשים כוללים גם את התאריך 31 בחודש . ב . בכל ימות השנה שהתאריך שלהם 17 בחודש בכל ימות השנה שהתאריך או שלהם 23 בחודש ? אותו הדבר . הסבירו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית