( עמודים 6 - 5 ( ביחידה הזאת התלמידים ממשיכים לחקור את המבנה של לוחות חודשי השנה . היחידה עוסקת בימי השבוע שבהם החודשים מתחילים ובימי השבוע שבהם החודשים מסתיימים . התלמידים ימצאו כי בחודשים של 30 ימים היום שבו החודש מסתיים הוא יום עוקב ליום שבו אותו החודש מתחיל , ואילו בחודשים של 31 ימים היום שבו החודש מסתיים הוא יומיים אחרי היום בשבוע שבו אותו החודש מתחיל . הסיבה : ביום שבו חל 1 בחודש חלים גם התאריכים 22 , 15 , 8 ו 29 באותו החודש , לכן 30 בחודש חל ביום שאחרי יום זה , ו 31 בחודש חל יומיים אחרי יום זה . . 1 הסתכלו בלוח של שנה מסוימת . באיזה יום של השבוע כל חודש מתחיל , ובאיזה יום הוא מסתיים ? כתבו בטבלה . חודשים של 30 ימים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית