. 2 לכל שבוע שהתאריכים שלו כתובים בשורה שלמה בלוח , מיום ראשון עד שבת , נקרא כאן שבוע א - ש , לדוגמה , השבוע המסומן בלוח . א . האם בלוח השנה יש חודשים שבהם : 5 שבועות א - ש ? לא 4 שבועות א - ש ? כן רק 3 שבועות א - ש ? כן רק שבועיים א - ש ? לא ב . מה קובע כמה שבועות א - ש יש בחודש ? היום בשבוע שבו החודש מתחיל ומספר הימים בו . אין חודשים שבהם 5 שבועות מלאים כי בחודש יש 31 ימים לכל היותר , ואילו ב 5 שבועות יש 35 ימים . אין חודשים שבהם רק שבועיים מלאים כי בחודש יש 28 ימים לכל הפחות , ואילו בחודש שבו רק שבועיים מלאים יכולים להיות לכל היותר 26 ימים : בשבועיים מלאים יש 14 יום . לפניהם יכולים להיות 6 ימים לכל היותר וכך גם אחריהם , כך שבסך הכול יכולים להיות 26 ימים ( . ) 14 + 6 + 6 = 26 . 4 בחודש יולי בשנה מסוימת היו 5 שבתות . ב 3 מהן היה התאריך מספר זוגי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית