מטרות בחוברות גילויים יש פעילויות העמקה והעשרה במתמטיקה לתלמידי כיתות א – ו . מטרת הפעילויות היא להרחיב את הידע המתמטי של התלמידים בדרך של חקירה וגילוי מתוך עניין והנאה . הפעילויות האלה מאפשרות לממש שורת מטרות : לעודד את התלמידים המתקדמים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם בנושאים שונים במתמטיקה במקום להתקדם במהירות בחומר של תוכנית הלימודים . לאפשר לתלמידים להכיר אסטרטגיות לפתרון בעיות . ללמד את התלמידים למצוא חוקיות בתהליך או במצב נתון . להציג את המתמטיקה כמקצוע הדורש שיקולים רבים ומגוונים ולתקן את התפיסה המקובלת שזהו מקצוע הדורש בעיקר שיקולים חישוביים כמותיים . להציג מושגים מתמטיים מוכרים בגישות לא שגרתיות . לאפשר לתלמידים להכיר אינטואיטיבית מושגים מתמטיים הנלמדים פורמלית בשלב מאוחר יותר . להדגיש את הקשר בין ההיבטים הכמותיים במתמטיקה ובין הצגתם באמצעים גאומטריים חזותיים . לקיים פעילויות מתמטיות במסגרת קבוצה . מאפייני הפעילויות הפעילויות דורשות מהתלמידים להשתמש באסטרטגיות חשיבה מגוונות , שאינן מתרכזות בשיטות החישוב ובתוצאה הסופית . כדי להקל על התלמידים בחישובים אנו ממליצים להשתמש במחשבון בכל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית