. 1 בכל הקפסאות מאותו צבע יש אותו מספר של גפרורים ( יתכנו גם קפסאות ריקות ) . כמה גפרורים מסתתרים בכל קפסה ? מצאו אפשרויות שונות . א . ב 4 הקפסאות יש 16 גפרורים בסך הכל . אפשרות א : אפשרות ב : אפשרות ג : ב . ב 5 הקפסאות יש 16 גפרורים בסך הכל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית