. 1 קחו 24 גפרורים וסדרו אותם בערמות שוות כך שיהיו יותר מערמה אחת , ובכל ערמה לפחות גפרור אחד . מצאו עוד דרכים לסדר את הגפרורים בערמות שוות . השתמשובכל הגפרורים בכל סדור . כתבו את אפשרויות הסדור שמצאתם : א . ערמות של גפרורים בכל ערמה . ב . ערמות של גפרורים בכל ערמה . ג . ערמות של גפרורים בכל ערמה . ד . ערמות של גפרורים בכל ערמה . ה . ערמות של גפרורים בכל ערמה . ו . ערמות של גפרורים בכל ערמה . ז . ערמות של גפרורים בכל ערמה . . 2 ליוסי יש גפרורים . הוא נסה לסדר אותם בערמות שוות כך שהיו יותר מערמה אחת ולפחות גפרור אחד בכל ערמה . הוא הצליח לעשות זאת בדרך אחת בלבד . כמה גפרורים יש ליוסי ? מצאו שלוש אפשרויות . אפשרות א : ליוסי יש גפרורים . אפשרות ב : ליוסי יש גפרורים . אפשרות ג : ליוסי יש גפרורים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית