קחו 9 גפרורים . בנו מהם משלשים שוי צלעות לפי ההוראות . אין צרך להשתמש בכל הגפרורים בכל בניה . . 1 בנו משלש אחד מ 9 גפרורים או פחות . סרטטו אותו על הרשת . בנו עוד משלשים וסרטטו אותם על הרשת . . 2 בנו בכל פעם 2 משלשים מ 9 גפרורים או פחות . סרטטו את כל זוגות המשלשים שהצלחתם לבנות ( כל זוג בצבע אחר ) . . 3 בנו בכל פעם 3 משלשים מ 9 גפרורים או פחות . סרטטו את כל השלישיות שהצלחתם לבנות ( כל שלישיה בצבע אחר ) .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית