מבדק לפרק “ מרובעים “ 72 . . . . . . . . . . . . . מבדק לפרק “ ריצופים “ 00 . . . . . . . . . . . . . . מבדק לפרק “ גובה “ 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . מבדק לפרק “ שטחים “ 00 . . . . . . . . . . . . . . . מרובעים מבדק מסכם שמי : אבזרים : כרטיס או דף מלבני לבדיקת זווית ישרה 1 בדקו בכל סרטוט אם הקטעים מאונכים זה לזה וכתבו כן או לא .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית